Doe de SamenGeschikt Check!

Binnen 1 minuut weten hoe hoog jouw inkomen tijdens ziekte kan zijn als je lid wordt van SamenGeschikt? En weten wat dan jouw kosten zijn? Da’s heel eenvoudig. Bereken de kosten van jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Stel je gewenste (netto) inkomen in*:

Maandelijkse storting

dit bedrag is inclusief alle kosten.

Maandelijkse kosten

in de afgelopen 6 maanden (gemiddeld).

Maandelijks gespaard

in de afgelopen 6 maanden (gemiddeld).

Benodigd inkomen

bruto uit onderneming per maand (ZZP’er).

Maandelijkse inleg

En voor de volstrekte helderheid, met maandelijkse inleg bedoelen we het bedrag dat je maandelijks op je SamenGeschikt rekening moet storten. Dit is dus het spaarbedrag (voor schenkingen en arbodienst), de contributie (€15,-) en de bankkosten (€7,99) bij elkaar opgeteld.

Maandelijkse kosten

De maandelijkse kosten zijn daadwerkelijk ook alle maandelijkse kosten bij elkaar opgeteld! Het gaat hier om de contributie plus de bankkosten plus de arbodienstkosten plus de schenkingen. Dit is het gemiddelde in de afgelopen 12 maanden en dat gemiddelde varieert uiteraard door de variabele arbodienstkosten en de schenkingen aan deelnemers.

Maandelijks gespaard

Het bedrag bij maandelijks gespaard is het bedrag dat er per maand gemiddeld over is gebleven van de inleg (en dus is gespaard). Je ziet dus dat deelnemers veel lagere kosten hebben dan de inleg. Het spaarbedrag vormt de buffer zodat er altijd voldoende geld is om schenkingen te doen.

Benodigd inkomen

Het benodigd inkomen is het (gemiddelde) bruto maandinkomen dat je minimaal nodig hebt om bij aanvang van je lidmaatschap het door jou ingestelde gewenste inkomen af te kunnen spreken.

Nog wel even wat meer checken

Ok, ok, leuk om te doen natuurlijk. Als je je gewenste inkomen hier boven helemaal hebt ingevuld dan weet je nu wat het jou gaat kosten. Maar laten we ook even de voorwaarden herhalen. Transparantie, duidelijkheid en eerlijkheid vinden wij belangrijk. Zodat je weet waar je aan begint als je mee gaan doen met ons alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Voorwaarden om lid te worden van SamenGeschikt zijn:

  • Je bent zelfstandig ondernemer;
  • Op het moment dat je lidmaatschap aanvangt, ben je in staat jouw beroep / werkzaamheden uit te voeren. Je bent dus niet beroepsarbeidsongeschikt;*
  • Je genereert inkomen uit je onderneming. Of als je starter bent: je weet dat je inkomen gaat genereren.

* Als je op het moment dat jouw lidmaatschap ingaat door ziekte niet in staat bent jouw eigen beroep / werkzaamheden uit te voeren en/of als je weet dat je binnenkort door een ziekte / behandeling of ingreep (tijdelijk) niet jouw beroep / werkzaamheden kunt uitvoeren, kun je nog niet lid worden. Je meldt je dan aan als lid als je weer volledig in staat bent om te werken.

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over SamenGeschikt.nl. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.