Doe ook mee

Je kunt het binnen 30 minuten regelen, telefonisch en online. Echt iedere ondernemer kan meedoen. Jong, oud, zwaar werk of niet.

Jij kunt ook meedoen met SamenGeschikt.nl

Sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan kun je meedoen. Ook als je starter of ouder bent iedereen is welkom. Een medische keuring is niet nodig, we kennen namelijk geen uitsluitingen. Ook niet als je een chronische aandoening hebt of als je ooit arbeidsongeschikt bent geweest, kun je zonder beperkingen of extra kosten meedoen. Als je meedoet word je lid van onze vereniging.

Op één voorwaarde: op het moment dat je lid wordt, ben je niet arbeidsongeschikt (of weet je dat je binnenkort een tijdje niet kunt werken bijvoorbeeld vanwege een operatie). Dit verklaar je bij het aangaan van je lidmaatschap.

In slechts vier stappen zorg je voor inkomen bij ziekte

Stap 1: inkomensniveau afstemmen

Maak een afspraak om samen te kijken naar jouw bedrijfsgegevens zo kunnen we samen vaststellen welk gewenst inkomensniveau het beste bij je past. Klik hier als je meer wilt weten of bel dan even om te overleggen.

Stap 2: bankzaken regelen

Je opent een persoonlijk account bij de bunq bank. Maak in deze account jouw SamenGeschikt rekening. “Connect/Koppel” jouw rekening met de rekening van het Servicebureau. En stort je eerste spaargeld en de contributie. Lees de uitleg hierover.

Stap 3: mijn SamenGeschikt

Zodra jouw bunqrekening is “connected”, krijg je van ons een mail met een wachtwoord. Log in in Mijn SamenGeschikt, vink alle verklaringen aan en vul je gegevens in. Meer gegevens dan we nodig hebben vragen we niet. Je kunt altijd je eigen gegevens inzien en wijzigen.

Stap 4: inschrijfkosten voldoen

De eenmalige inschrijfkosten € 250. Je ontvangt de factuur voor jouw inschrijving als lid van het Servicebureau. Die kun je heel eenvoudig met iDeal betalen. Als je deze betaald hebt, ben je lid van SamenGeschikt en ben je zeker van inkomsten tijdens ziekte.

Wat je wilt weten als meedoet

Je wordt lid van de vereniging SamSamkring Zakelijk I. Hier heeft SamenGeschikt haar diensten ondergebracht. De vereniging zorgt ervoor dat alle leden zich aan de afspraken houden. Iedereen moet iedere maand het afgesproken bedrag sparen. En ieder lid moet een bedrag schenken aan een lid dat arbeidsongeschikt is. Net als in andere verenigingen is er een bestuur en een Algemene Ledenvergadering. Maar als lid hoef je daar geen tijd aan te besteden. Het Servicebureau regelt alles voor de vereniging. In de statuten, het reglement en de privacy gedragscode zijn alle afspraken vastgelegd. Onder het kopje “Onze afspraken” zijn deze kort samengevat.

Onze afspraken:

De statuten

De statuten vormen de basis van de vereniging. Hierin is onder andere vastgelegd dat er ieder jaar een Algemene Ledenvergadering is. Deze kun je ook online bijwonen. Belangrijke wijzigingen moeten hier worden besproken. Ook de jaarcijfers van de vereniging staan op de agenda.

Het reglement

In het reglement staan de afspraken waar alle leden zich aan moeten houden. De belangrijkste zijn:

  • Ieder lid is verplicht om een evenredige schenking (afhankelijk van de hoogte van jouw inkomensniveau) te doen aan een ziek lid.
  • Je kunt lid worden per de eerste van iedere maand.
  • Je kunt je lidmaatschap opzeggen. De opzegtermijn is 1 maand. Als je schenkingen hebt ontvangen, moet je totaal minimaal 2 jaar lid zijn geweest. Daarna kun je pas opzeggen.
  • Je bent arbeidsongeschikt als je jouw eigen beroep / werkzaamheden in jouw onderneming niet kunt uitvoeren.
  • Je ontvangt schenkingen als je langer dan 2 maanden ziek bent.
  • Je kunt je ook gedeeltelijk ziek melden.
  • De arbodienst beoordeelt jouw situatie als je arbeidsongeschikt bent en helpt bij jouw re-integratie.
  • Je kunt naast / in plaats van schenkingen ook re-integratie bevorderende middelen krijgen.
  • Je kunt maximaal 80% van jouw gemiddelde netto maandinkomen uit onderneming krijgen tijdens arbeidsongeschiktheid.
  • Je kunt jouw inkomensniveau altijd tussentijds (na toetsing) verhogen of verlagen.

(Het volledige reglement bekijken)

Privacy gedragscode

Het Servicebureau heeft persoonsgegevens van je nodig als je lid bent. Hier wordt uiteraard heel discreet mee omgegaan. Daarom is er een privacy gedragscode en hebben de medewerkers van het Servicebureau een geheimhoudingsverklaring ondertekend. De privacy gedragscode is onderdeel van het reglement en kan dus alleen worden gewijzigd maar alleen met toestemming van de leden. Dus van jou.

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over SamenGeschikt.nl. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.