Sparen, kosten en schenken

Ben je lid van SamenGeschikt.nl dan spaar je iedere maand een bedrag op jouw eigen SamenGeschikt rekening. Uit dit potje betaal je de schenkingen en maandelijkse kosten.

Alles weten over sparen

Het spaarbedrag

Het inkomen dat je bij ziekte wilt ontvangen is bepalend voor het bedrag dat je iedere maand op je rekening stort. Iemand met een 2x zo hoog inkomensniveau spaart 2x zoveel. Het totale spaarbedrag van alle leden samen moet voldoende zijn om de schenkingen aan 4,5% zieken te kunnen betalen. Daar blijven we momenteel ruimschoots onder.

Het gemiddelde inkomen is € 2.500. Hiermee spaar je € 112,50 per maand. De contributie stort je tegelijk met je spaarbedrag. In dit voorbeeld stort je dus ieder maand € 135,49 (inclusief de arbodienst en bankkosten).

De stortingen doe je vanaf een privé rekening.

Jouw geld blijft van jou

Het geld dat jij spaart staat op jouw eigen rekening. Jij geeft het bestuur van de vereniging toestemming om schenkingen te doen vanaf jouw rekening. Ook de contributie wordt maandelijks door het bestuur overgemaakt. Als jij jouw lidmaatschap opzegt, kan je vrij over het bedrag dat nog op jouw rekening staat beschikken.

Maximum spaarsaldo / buffer

Door maandelijks te sparen bouw je een potje / buffer op. Zo bieden we zekerheid dat een lid dat ziek is altijd inkomen heeft. Ook als er in een periode meer dan 4,5% zieken zijn. Het is niet nodig om te blijven sparen als alle spaarpotjes goed gevuld zijn. Het Servicebureau bewaakt het saldo op jouw SamenGeschikt rekening. Als  er op jouw rekening een bedrag staat groter dan 24 x jouw spaarbedrag, stort het bestuur van de vereniging automatisch het teveel maandelijks naar een rekening naar keuze (bijvoorbeeld een pensioen rekening).

Alles weten over de kosten

Inschrijfkosten

Als je lid wordt betaal je eenmalig € 285 (exclusief BTW). Je ontvangt hiervoor een factuur.

Contributie

Per maand betaal je € 15. Dit bedrag betaal je voor de dienstverlening van het Servicebureau. Hoe groter we worden, hoe lager de kosten.

Arbodienst

Als er iemand ziek is dan nemen wij contact op met de arbodienst. Zij bespreken met de zieke wat er aan de hand is, beoordelen het arbeidsongeschiktheidspercentage en ondersteunen waar nodig. De kosten voor deze ondersteuning wordt betaald uit het gezamenlijke spaargeld. Wij verwachten dat dit minder dan € 5 per maand is.

Bruto of netto?

Het goede nieuws is dat de schenkingen die je ontvangt als je ziek bent, niet belast zijn. Alles is dus netto. De schenkingen zijn dan ook niet zakelijk te verrekenen.

Alles weten over schenken

Risico’s bij veel zieken

Over het algemeen is het ziekteverzuim onder ondernemers laag (1,5%). Voor de zekerheid sparen wij voor 4,5% zieken (vandaar je inleg) en we hebben natuurlijk een (flinke) buffer. Theoretisch kunnen er problemen met schenkingen ontstaan als er lange tijd meer dan 4,5% zieken zijn. Gelukkig is de kans dat deze situatie zich voordoet zeer klein.

Door vooruit te kijken kunnen we deze situatie echter gewoon voorkomen. Als het dreigt te gebeuren dan weten we dat ruim van te voren en nemen we gewoon maatregelen. Bijvoorbeeld door de inleg (tijdelijk) te verhogen of door allemaal eenmalig een extra bedrag storten.

Schenken naar draagkracht

Het bedrag dat jij schenkt aan een ziek lid, hangt af van de het inkomensniveau dat dat lid heeft gekozen, hoeveel jij zelf spaart en hoeveel leden SamenGeschikt telt. Het Servicebureau berekent precies hoeveel iedereen moet schenken. Het plaatje toont een voorbeeld. Meer leden betekent natuurlijk dat iedereen minder gaat schenken.

Voorbeeld van schenken

In onderstaand voorbeeld bestaat SamenGeschikt uit 100 leden en zijn er door de leden 3 inkomensniveaus gekozen. Helaas is John met een gewenst inkomensniveau van €2000  ziek geworden in dit voorbeeld. Gelukkig heeft hij het goed voor elkaar!

Voorbeeld schenken

lees meer over ziek zijn en ziekmelden

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over SamenGeschikt.nl. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.